We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

Regulace spotřeby přebytků z FVE

GreenBonO - využití přebytků FVE takřka beze zbytku
GBO-Aku (nové GreenBonO)

GBO-Aku a GreenBonO
regulátory s plynulým řízením výkonu
k optimálnímu využití elektřiny z jakékoli FVE

Přístroje, s nimiž lze účelně využít veškerou elektřinu z FVE pro vlastní potřebu.
GreenBonO s příslušenstvím
GreenBonO - využití přebytků FVE takřka beze zbytku


Podpůrné moduly pro rozšíření počtu vstupů a výstupů
volně programovatelných domovních automatů (Home & Building)

2P10/3
dvojice převodníků k ovládání 3-stavových pohonů ventilů
UDO4b
převod 1 AO na 4 reléové výstupy
UDO6
převod 1 AO na 6 reléových výstupů
UDI6
převod 6 digitálních vstupů na jeden analogový
V této sekci jsou umístěny I/O moduly, které umožňují libovolnému volně programovatelnému automatu transformovat jeden analogový výstup na několik digitálních výstupů, nebo několik digitálních vstupů na jeden analogový vstup. Není k tomu potřeba žádné speciální datové rozhraní - transformace se uskutečňuje na principu D/A nebo A/D převodu.
Moduly byly vyvíjeny pro podporu kontrolerů Honeywell řady 5000, proto veškerá softwarová podpora, která je součástí těchto stránek, je vypracována právě pro tyto kontrolery. Pro uživatele jiných řídících systémů je vždy uveden alespoň obecný algoritmus vysvětlující princip činnosti modulu, aby si k němu mohli sami napsat svůj ovladač.
warning Důležité:Popisované I/O moduly zpracovávají informaci ve formě analogového napětí a musí ho rozlišit s poměrně velkou přesností.
Je velmi snadné tuto informaci znehodnotit zavlečením cizího napětí do signálové smyčky. Je však také snadné tomu zabránit, pokud znáte a důsledně dodržujete
zásady pro připojování těchto přístrojů.

Opakovače a převodníky pro datové rozhraní RS485

Všechny naše přístroje z této kategorie jsou již léta úspěšně provozovány na sběrnici C-Bus fy Honeywell. Komunikace na sběrnici C-bus je charakteristická značnou netolerancí vůči timeoutům jednotlivých účastnických stanic a proto je klíčovou vlastností všech těchto přístrojů rychlá odezva. Lze tvrdit, že co funguje na C-Busu, to už funguje všude.
OP485
volitelně opakovač RS485 nebo adaptér RS232/RS485 bez galvanicého oddělení
OPG485
opakovač RS485 s galvanicky oddělenými obvody
OPGF - pro vyšší rychlosti
rychlejší varianta OPG485
BBM9600-modem se zpožděním 1Bd
modem 9600Bps pro nekomutovanou linku do 8 km
AG-Black - RS485/RS232
adaptér RS232/RS485 s galv.oddělenými obvody
AGF- pro vyšší rychlosti
rychlejší varianta AG-Blacku

TIP:

Pokud pracujete s výrobky fy Yorix a potřebujete "v terénu" nahlédnout do dokumentace, vyplatí se vám stáhnout si tyto stránky zkompilované do souboru standardní nápovědy os windows (yorix.chm). V jediném souboru je vše.


© Yorix s.r.o. Ing.Richard Trochta
   Datum založení domény yorix.cz: 1998/05
   Poslední aktualizace: 04.09.2009