We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

Soubory ke stažení

GreenBonO_HMI.zip GreenBonO_HMI - PC program pro vizualizaci a konfiguraci regulátorů GreenBonO a GBO-Aku (verze 3.0.1.3 z 30.8.2023)
pro OS Widows98 a vyšší, od verze 1.0.3.7 běží i v Linuxu, vybaveném API Wine (jak sériová komunikace, tak i TCP Socket)
Program je zpětně kompatibilní ke všem starším verzím firmwaru - pravidelně je aktualizován (kvůli zajištění kompatibility s novým firmwarem v regulátoru - aktuálě 3.012 - verze pro max. 6 SSR).
Program podporuje národní prostředí; je přidán podadresář "language" s textovými soubory pro jednotlivé jazyky. Pro další jazyky lze přidávat nové soubory, odvozené ze stávajících souborů. Omezení je dáno pouze znakovou sadou "ANSI_CHARSET"
Nezapomeňte proto spolu s novou verzí vždy aktualizovat i složku Language - s novými funkcemi přibývají nové texty.
firmware-upgrade aplikační části  GBO-Aku fw GBo-Aku - firmwary v intel.hex.formátu (pouze pro nový model "GBO-Aku")
Zip obsahuje nové firmwary pro 6 SSR (v.3.005).
Soubory ve formátu intel.hex jsou textové soubory, které je možno zobrazit libovolným textovým editorem. Každý soubor má ve svém úvodu stručný popis účelu a funkce.
firmware-upgrade aplikační části  GBO32 fw GBO32 - firmwary v intel.hex.formátu (pouze pro model "GBO32")
Model GBO32 vznikl z důvodu nedostatku čipů na trhu. Od GBO-Aku se liší pouze použitým mikroprocesorem - s odlišnou adresací chráněné flash paměti (shodný kód, ale umístěný na jiné adrese). Důsledkem toho je nutnost použití samostatných firmwarů - a proto také jiné jméno přístroje.
schémata pro GBO-Aku  GBO-Aku sch GBo-Aku - schémata. Schémata regulací s GBO-Aku nebo GBO32. Svou pozornost zaměřte zejména na schéma pro 6 SSR (3PI_4_telesa_2nadrze_6SSR.pdf (nutný fw. od v.3.005).
montážní předpis  GBO-Aku manual GBO-Aku - uživatelská příručka
montážní předpis GreenBonO-montážní předpis (zatím nedokončen - obsahuje úplný popis zapojení a přezkoušení měřící části regulátoru)
postup při upgradu GreenBonO-Postup při nahrávání nového firmwaru sériovým portem pomocí monitorovacího PC-programu
firmware-upgrade aplikační částiGreenBonO GreenBonO - firmwary v intel.hex.formátu - pro upgrade z verze 2.001 a vyšší
pozor- pouze pro GreenBonO - tyto firmwary nejsou kompatibilní s novým modelem "GBO-Aku" - viz. další řádek
schémata zapojení regulací s GreenBonemGreenBonO GreenBonO - schémata zip obsahující schémata pro různé typy a velikosti FVE ve formátu pdf dokumentů
GreenBonO - připojení k internetu
konfigurace Wiznet WIZ750SR110 Wiznet WIZ750SR110- návod k nastavení a odkaz na konfigurační soubor (ethernet komunikace GreenBona s PC)
konfigurace Wiznet WIZ110SR Wiznet WIZ110SR- návod k nastavení a odkaz na konfigurační soubor (ethernet komunikace GreenBona s PC)
konfigurace Secure iWifi secure iWifi - návod a konfigurační soubor (wifi komunikace GreenBona s PC)
konfigurace HLK-RM04 HLK-RM04 - návod k nastavení a odkaz na konfigurační soubor (ethernet i wifi komunikace GreenBona s PC)
implementace protokolu ModBusModbus GreenBonO - popis implementace protokolu Modbus
xfm2000.zip (15 kB) sw submoduly XFM pro I/O moduly UDI6,UDO4b a UDO6 k řídícím centrálám Honeywell řady XL5000