We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

Typické závady modulů UDO4b (a UDO6)

Reléová deska - Vysychání elektrolytického kondenzátoru 220M/50V

Životnost elektrolytických kondenzátorů je obecně nejkratší ze všech běžných elektronických součástek.

Na reléové desce se po cca 5 letech začne projevovat vysychání elektrolytického kondenzátoru 220M/50V, doprovázené ztrátou jeho kapacity.
Tento kondenzátor filtruje napájecí napětí za jednocestným usměrňovačem. V důsledku ztáty jeho kapacity pak dochází k nárůstu zvlnění interního napájecího napětí a současně k poklesu velikosti napájecího napětí. Přístroj pak při napájení střídavým napětím začne chybovat, až přestane úplně fungovat. ( pokud je však připojen na zdroj vyhlazeného stejnosměrného napětí, funguje dál normálně.)

Kondenzátor je nutné nahradit novým. K prodloužení dalšího funkčního cyklu je dobré použít kondenzátor 220M/50V pro teploty do 105°C a zároveň vyměnit i sousední kondenzátor 47M/50V. vysychající kondenzátory


Řídící deska - vysychání elektrolytického kondenzátoru C8

pozn.:
týká se pouze desek z počátečního období jejich výroby: 97/03....99/08

C8 je vlevo od středu desky
C8 je zde již zobrazen jako fóliový
Kondenzátor C8 je v těchto přístrojích elektrolytický (10uF/50V) a vysychá! Rychlost vysychání je přímo úměrná okolní teplotě a velikosti napájecího napětí.
Kondenzátor je součástí obvodu zdroje záporného napětí (nábojové pumpy) pro operační zesilovač a D/A převodník.
Poté, co jeho kapacita klesne pod 0.1 uF, záporné napětí (měřitelné na zenerově diodě VZ1; na obr. je vpravo dole) zanikne, UDO4b přestane zcela fungovat a začnou topit odpory R3 a R12 (na obr. nad kondenzátorem) a odpory R16,R17 (levý horní roh). Krabička přístroje v blízkosti těchto odporů zhnědne.

Náprava:

Nahradit elektrolyt C8 fóliovým kondenzátorem 0,47…1 uF.
V katalogu firmy GM electronic je vhodný typ CF1-470N/K (skl.č. 121-344), nebo CF1-1M0/K (121-340).
Dále je vhodné nahradit Kondenzátor C7 tantalem 22M/10V.
Pozn.: Všechny přístroje UDO4b a UDO6 vyrobené po datu 99/08 jsou řešeny právě takto.

Pozor!
Při vyjímání starého kondenzátoru může dojít k přerušení prokovených děr v plošném spoji. V takovém případě je potřeba zaletovat vývody nového kondenzátoru z obou stran plošného spoje.

Prevence:

Nejlépe je nečekat až do selhání funkce přístroje a provést náhradu na ještě funkčním přístroji. Tuto opravu provádíme za cenu vynaložených nákladů, přesto u řady klientů předpokládáme, že upřednostní výměnu kondenzátoru vlastními silami před balením a odesíláním zásilky nebo dokonce odbavováním celních formalit.