We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

Úskalí kombinace můstkového a jednocestného usměrňovače!   - Nebezpečí zkratu ! -

Technologický celek MaR obvykle obsahuje celou řadu přístrojů, které jsou vzájemně pospojeny na potenciálu GND.
Jednotlivé přístroje mohou být vybaveny jak můstkovým, tak jednocestným usměrňovačem. Problém popsaný v dalším textu nastane, pokud jsou přístroje s odlišným usměrňovačem napájeny ze společného transformátoru.

obr.1: znázornění zkratu
obr.1: znázornění zkratu při propojení můstku s jednocestným usměrňovačem

Nikdy nelze jednoduše kombinovat můstek s jednocestným usměrňovačem na společném napájecím transformátoru, mají-li zároveň společný potenciál na stejnosměrné straně. (zde GND)

Vzájemné propojení takových přístrojů způsobí v jedné půlvlně zkrat (viz. obr.1), který v lepším případě přeruší pojistku, v horším zničí můstkový usměrňovač (diodu D4).

Přehled možných řešení

Pokud tedy mají být moduly UDO (UDI) propojeny s řídící centrálou, která je vybavena můstkovým usměrňovačem, je nutno provést jedno z následujících opatření:
obr.2: řešení s ext. diodou
obr.2: řešení s externí diodou: modrá dioda přeruší cestu zkratovému proudu
  • Použít dva samostatné napájecí transformátory, jeden pro přístroje s můstkem, druhý pro přístroje s jednocestným usměrňovačem. (nebo jedno trafo se dvěma samostatnými sekundáry)

  • Zařadit externí diodu (obr.2) do vstupní svorky 24V_GND každého přístroje s jednocestným usměrňovačem. Dioda je znázorněna modře. Z obr.2 je patrné, že tato dioda přeruší cestu zkratového proudu popsanou u obr.1 a lze pak bez obav propojit GND obou přístrojů .

  • Namísto jedné diody Dext(obr.2) zařadit mezi trafo a modul s jednocestným usměrňovačem úplný můstkový usměrňovač. Modul je v tomto případě napájen oběma půlperiodami sinusovky, což je příznivé pro životnost filtračních elektrolytů přístroje.